Sleva 33% na všechny programy

Přijmi výzvu!

Jak začít?

 • Musíte mít alespoň jeden nákup na Prodietix.cz od 1. října 2020. Zatím jste nic nenakoupil/a? Nevadí, právě máme slevu na dietní programy 33%
 • Registrujte se přes formulář a podělte se s ostatními o vaši motivaci k hubnutí.
 • Čekejte na losování. Losujeme každý pátek od 8.1. do 30.1. a 1.2.2021 máme Velké finále!
 • Něco navíc: Chcete vyhrát fitness hodinky? Staňte se hvězdou Instagramu. Nahrajte fotku na Instagram a označte ji #prodietixvyzva2021 a vyhrajte speciální cenu hvězdy Instagramu. Vyhlášení bude v rámci Velkého finále
REGISTROVAT
Kompletní pravidla

Výhry týdenní losování

1x Smoothie Marker Orava RM-500 + poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč
4x Poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč

Výhry Velké finále

1x Horkovzdušná fritéza Tefal Actifry Extra + poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč
2x Váha Tefal Optiss + poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč
7x Poukaz na nákup v hodnotě 1000 Kč

Výhra hvězdy Instagramu

Fitbit Inspire 2

Pravidla Prodietix výzvy

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ PRODIETIX VÝZVA (dále jen "Pravidla Prodietix Výzva")

 

 

1. Základní pojmy

  1. Pořadatel: Prodietix s.r.o. se sídlem Bubenská 1536/43, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 26834871, DIČO:CZ26834871, zapsaná pod spisovou značkou C 241278 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "Pořadatel").
  2. Prodietix Výzva je soutěž o hmotné ceny a poukazy na nákup, ve které má soutěžící za úkol sdílet s ostatními návštěvníky/soutěžícími svoji motivaci hubnout. Každý týden soutěže je vylosováno pět výherců týdenních cen a na konci soutěže je vyhlášeno 10 výherců Velkého finále.
  3. Zároveň mohou účastníci soutěžit o cenu Hvězda Instagramu, ve které mají za úkol sdílet fotografii svého hubnutí nebo jakéhokoli Produktu Prodietix s hashtagem #prodietixvyzva2021
  4. Doba platnosti: Prodietix Výzva probíhá v době od 25.12.2020 do 31.1.2021 na webu https://vyzva.prodietix.cz/. Přihlášení do slosování  je časově omezeno:
   1. První týdenní slosování - přihlášení je možné od 25.12.2020, 10:00 hodin do 8.1.2021, 10:00 hodin.
   2. Druhé týdenní slosování - přihlášení je možné od 8.1.2021, 10:00 hodin do 15.1.2021, 10:00 hodin
   3. Třetí týdenní slosování - přihlášení je možné od 15.1.2021, 10:00 hodin do 22.1.2021, 10:00
   4. Slosování velkého finále- přihlášení je možné od 25.12.2020, 10:00 hodin do 31.1.2021 23:59 hodin.
   5. Slosování vítěze soutěže Hvězda Instagramu - přihlášení je možné d 25.12.2020, 10:00 hodin do 31.1.2021 23:59 hodin.
  5. Účastník je každá fyzická osoba, která se v době platnosti soutěže zaregistruje na stránkách Prodietix Výzvy. Účastník musí mít od  1.10.2020 do nynějška realizovanou minimálně jednu objednávku na e-shopu Prodietix.cz. Účastníkem soutěže Hvězda Instagramu může být jakákoli fyzická osoba, která vloží pravidly požadovaný příspěvek s hashtagem #prodietixvyzva2021
  6. Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje do Prodietix Výzvy, a to tak, že vyplní registrační formulář a napíše do něj svoji motivaci. Maximální délka je 100 znaků včetně mezer. Důležitá je originalita a pravdivost. 
  7. Výherce: Vylosovaný účastník. Každý týden bude vylosováno 5 výherců a ve Velkém finále bude vylosováno 10 výherců. Losování bude probírat ve dnech: 8.1.2021, 15.1.2021, 22.1.2021 a 1.2.2021. Losování jediného výherce soutěže Hvězda Instagramu bude probíhat 1.2.2021.
  8. Výhra:

Každý týden:

 

1. Místo

Smoothie Maker Orava RM-500 + poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup na www.prodietix.cz

2. – 5. Místo

Poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup na www.prodietix.cz

Velké finále:

1. Místo

Horkovzdušná fritéza Tefal Actifry Extra + poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup na www.prodietix.cz

2-3. Místo

Kuchyňská váha Tefal Optiss + poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup na www.prodietix.cz

4.-10. Místo

Poukaz v hodnotě 1000 Kč na nákup na www.prodietix.cz

Hvězda Instagramu

1. Místo

Fitness náramek Fitbit Inspire 2 + Poukaz v hodnotě 2000 Kč na nákup na www.prodietix.cz

Oznámení o výhře je informace zaslaná na emailovou adresu Účastníka do 14. dne od skončení soutěže. Výherce Instagramové výzvy bude kontaktován formou přímé zprávy na platformě instagramu.

Emailová adresa Účastníka je primární uvedená v registračním formuláři.

           9. Předání výhry: Hmotné ceny budou doručeny prostřednictvím dopravce PPL. Pokud výherce nebude dvakrát zastižen, výhra propadá. Výherní poukazy budou mít elektronickou podobu a budou odeslány do e-mailové stránky uvedené v registračním formuláři.

2. Všeobecná ustanovení

  1. Každý Účastník se může zaregistrovat jenom jedenkrát v průběhu doby platnosti Prodietix Výzvy. Princip Prodietix Výzva spočívá v tom, že se Účastník zaregistruje do Prodietix Výzvy a vloží krátký text o tom, co jej motivuje při hubnutí. Výherci jsou losování prostřednictvím aplikace randompicker.com. V rámci soutěže Hvězda instagramu může účastník vložit libovolný počet příspěvků s hashtagem #prodietixvyzva2021. Příspěvek musí zobrazovat produkt Prodietix nebo fotografii účastníka na téma hubnutí/dieta.
  2. Účastník nemůže vyhrát opakovaně.
  3. Těm, kteří byli zvolení "Tváří výzvy Prodietix" není umožněno účastnit se soutěže o ceny.
  4. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci.
  5. Z Prodietix Výzvy jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
  6. Z Prodietix Výzvy jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Prodietix Výzva ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
  7. Vyloučen z Prodietix Výzvy je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Prodietix Výzvy uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Prodietix Výzvy přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
  8. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Prodietix Výzvy, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Prodietix Výzvy včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
  9. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
  10. Účast v Prodietix výzvě ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  11. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Prodietix Výzvy.
  12. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  13. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000, - Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000, - Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

3. Reklamace v rámci Prodietix Výzvy

 1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese info@prodietix.cz nebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce " Soutěž – stížnost".
 2. Všechny reklamace týkající se Prodietix Výzvy budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.

4. Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý Účastník:

1) dává Pořadateli v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Prodietix Výzvy a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této Prodietix Výzvy a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

2) dává Pořadateli, jako správci jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání Výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců. Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v soutěži, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

3) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Prodietix Výzvy a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

5. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci Prodietix Výzvy považována za jediná úplná a konečná. Úplná Pravidla Prodietix Výzvy jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na https://vyzva.prodietix.cz/. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Registrací do Prodietix Výzvy Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na https://vyzva.prodietix.cz/, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán. Tato Pravidla, Prodietix Výzva a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.